Poprawa skuteczności i efektywności działania firm wdrażających rozwiązania biznesowe oparte na technologiach cyfrowych

Wdrażanie Procesów Transformacji Cyfrowej widziane od strony dostawców rozwiązań biznesowych opartych na technologiach cyfrowych jest przyjemne, ale na pewno nie jest łatwe.

Mimo, że dotyczy ono praktycznie każdego procesu biznesowego klienta musi zostać przeprowadzone w taki sposób aby nie naruszać statutowej działalności firm-klientów. Ma być wartością dodaną do działania, kreować i pobudzać innowacyjność, zwiększać wydajność, powodować poprawę zadowolenia klientów, a tym samym polepszać konkurencyjność firm na rynku.

Jednym z największych wyzwań dostawców rozwiązań biznesowych jest to, jak taki proces przeprowadzić, aby z jednej strony osiągnąć założenia klienta, z drugiej zaś strony przeprowadzić go w sposób efektywny oraz zyskowny dla firmy wdrażającej. Dlatego też, takie tematy jak:

  • metodologie wdrażania oprogramowania,
  • zarządzanie projektami,
  • wdrażanie solidnych procesów zapewniania jakości,
  • testowanie i walidacja oprogramowania oraz poszczególnych rozwiązań

są kluczowe do osiągniecia końcowego sukcesu.

Na wszystko trzeba także nałożyć wymiar zyskowności działania firm wdrażających rozwiązania, zachowanie odpowiedniego poziomu ryzyka działania, kontrolę efektywności procesów sprzedaży, wdrażania, serwisu oraz ciągłego usprawniania i rozwoju rozwiązania u klientów.

Niezależnie od technologii kluczowym elementem każdej firmy są ludzie. Wytyczanie realnych ale ambitnych celów firmy, zbieżnych z celami pracowników  jest fundamentem sprawnego działania. Doświadczenie pracowników, specjalistów w swoich dziedzinach oraz umiejętne wykorzystanie tych doświadczeń do realizacji celów firmy jest podstawą sukcesu.

Działając przez ostatnie 20 lat na rynku Dostawców Rozwiązań biznesowych w Polsce, krajów Europy Środkowo- Wschodniej, Turcji, różnych Partnerów IFS, w zakresie wdrażania technologii i procesów cyfrowych opartych na aplikacjach IFS, zdobyłem międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu procesami w firmach wdrożeniowych, które może pomóc każdemu podmiotowi w poprawie efektywności działania, zadowolenia klientów, zyskowności i pozycji rynkowej firm wdrażających rozwiązania biznesowe oparte na technologiach cyfrowych