Cyfrowa transformacja Firm – doradztwo strategiczne w zakresie wdrażania technologii i procesów cyfrowych

Transformacja cyfrowa to złożony, wymagający i ciągły proces, który obejmuje integrację technologii z każdym aspektem działalności organizacji. Jej celem może być między innymi: pobudzenie innowacyjności, zwiększanie wydajności, poprawa zadowolenia klientów, a tym samym polepszenie konkurencyjności firm na rynku. Istotnym elementem dostarczanym w procesie prawidłowo wdrażanej Transformacji Cyfrowej jest także identyfikowanie nowych możliwości biznesowych, jakie daje technologia, oraz pomaganie zespołowi wykonawczemu w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem zmianą.

Nie należy zapominać o tym, że Transformacja Cyfrowa nie jest oderwanym celem samym w sobie. Odbywa się on równolegle do prowadzonej przez firmy działalności operacyjnej, dlatego też powinna być ona tak przeprowadzana, aby nie niszczyć statutowych działań firmy.

Strategia cyfryzacji musi być zgodna z celami i zadaniami firmy (misją i wizją działania), aby wspierać jej rozwój.

Rola doradcy w transformacji cyfrowej może obejmować szeroki wachlarz kompetencji, ale zawsze musi być dopasowana do potrzeb firm.

Działając przez ostatnie 20 lat na międzynarodowym rynku Dostawców Rozwiązań biznesowych w Polsce, krajów Europy Środkowo- Wschodniej, Turcji, różnych Partnerów IFS, w zakresie wdrażania technologii i procesów cyfrowych opartych na aplikacjach IFS zdobyłem unikatowe doświadczenie jak taki proces powinien wyglądać, zarówno z perspektywy Firmy wdrażającej jak i klienta, odbiorcy technologii.